добре дошли в моя уебсайт
schetovodni.alle.bg

Трябва ли ни счетоводител?

3 Декември 2016г.
В съвременния динамичен свят всяко предприятие трябва да води собствено счетоводство. Нужни са квалифицирани и умели експерти, за да се осчетоводят както трябва стопанските дейности, най-вече като са замесени големи корпорации. Стремежът е фирмата да е с чиста репутация пред данъчните служители и да се предоставя вярна и адекватна информация за мениджърите. Всеки счетоводител носи лична отговорност за всяко финансово действие на дружеството, а често и за прецизното управление на нейния бюджет. Счетоводно-финансовите дейност се извършва от един счетоводител, от специално финансово поделение или от наета счетоводна кантора съгласно големината и правилата на предприятието. 

В общия случай процесите, които вършат счетоводителите, са многообразни. От първостепенна важност е счетоводното вписване на всяка сделка или операция - продажби, покупки,плащания и още. Специално внимание се обръща и на начина, по който се отчитат оперативните и финансовите разходи на фирмата, както и изчисляването на чистия й доход. Счетоводните отчетници са отговорни и за калкулирането на дължимите данъци. Важно е това да се извърши по законосъобразен, но и по колкото се може по-икономичен за бизнеса метод. Друга значима част от счетоводната работа е бюрокрацията при персонала. Това е свързано с купища документи, сложни изчисления и съобразяване с много законови наредби и процедури. Обикновено се прави изчисление на възнаграждения, платени и неплатени отпуски. Създават се и документации за назначаване и отстраняване на хора. Не са прости и процесите по стартиране на предприятия, както и прекратяването на тяхната дейност. Те включват доста взаимодействия с държавната администрация и точно създаване на маса от декларации и заявления. 

Обръщането към професионална счетоводна подкрепа значително улеснява процеса. В наши дни почти всеки счетоводител работи и като финансист, поради факта, че управлението през цялото време се нуждае от точни и навременни финансови данни, за да изпълни докрай целите си. Поради тази причина на практика по всяко време се изготвят доклади, в които са налице всякакви цифри, касаещи текущата печалба или загуба и взаимодействието с контрагенти на предприятието. Счетоводният отдел е движещата сила на всяка просперираща фирма!

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg